Loading...

โครงการ MTC ดีมีเงินออม และยินดีต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน

กิจกรรมภายใน | 18/09/2566 | Admin

...
โครงการ MTC ดีมีเงินออม และยินดีต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการ MTC ดีมีเงินออม และยินดีต้อนรับคณะจากธนาคารออมสินที่เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด