Loading...

เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมภายใน | 29/03/2567 | Admin

...
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมลตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี