Loading...

โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ นักเรียนทุนกสศ. รุ่นที่ 4

กิจกรรมภายใน | 19/02/2567 | Admin

...
โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ นักเรียนทุนกสศ. รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ นักเรียนทุนกสศ. รุ่นที่ 4 โดยมีนายเอกพงศ์ สันตะวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดกล่าวให้โอวาท ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด