Loading...

ทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจาก HCTC - Passport : School, Restaurant & French Bakery

กิจกรรมภายใน | 09/04/2567 | Admin

...
ทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจาก HCTC - Passport : School, Restaurant & French Bakery

วันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจาก HCTC - Passport : School, Restaurant & French Bakery ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด