Loading...

พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมภายใน | 24/04/2567 | Admin

...
พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ บ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนุโพ ร่วมกับมูลนิธิแอดดร้าประเทศไทย โดยนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการเป็นผู้มอบ ในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567