Loading...

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายใน | 07/05/2567 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ณ โดมอเกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด