Loading...

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายใน | 15/05/2567 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด