Loading...

โครงการปฐมนิเทศ รายงานตัว นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง (สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมภายใน | 25/05/2567 | Admin

...
โครงการปฐมนิเทศ รายงานตัว นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง (สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการปฐมนิเทศ รายงานตัว นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง (สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 1 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด