Loading...

ข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพ วิชาที่จัดการเรียนการสอน ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา

กิจกรรมภายใน | 25/05/2567 | Admin

...
ข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพ วิชาที่จัดการเรียนการสอน ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาทักษะสัมมาอาชีพ วิชาที่จัดการเรียนการสอน ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา