Loading...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดเชื้อ HIV ในวัยเจริญพันธุ์

กิจกรรมภายใน | 07/06/2567 | Admin

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดเชื้อ HIV ในวัยเจริญพันธุ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการติดเชื้อ HIV ในวัยเจริญพันธุ์ โดยมีนายนุพล ไชศรีจันทร์ เป็นประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด