Loading...

โครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นที่ 3/2567

กิจกรรมภายใน | 10/06/2567 | Admin

...
โครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นที่ 3/2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกรุ่นที่ 3/2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด