Loading...

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

กิจกรรมภายใน | 10/06/2567 | Admin

...
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะครู นักเรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ รับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี