Loading...

ประชุมศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

กิจกรรมภายใน | 14/06/2567 | Admin

...
ประชุมศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาคารสามัญสัมพันธ์