Loading...

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อยู่กับแผ่นดินไหว”

กิจกรรมภายใน | 17/06/2567 | Admin

...
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อยู่กับแผ่นดินไหว”

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “อยู่กับแผ่นดินไหว” โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด