Loading...

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13

กิจกรรมภายใน | 20/06/2567 | Admin

...
โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยครูและนักเรียนสาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม เข้าพบท่านทูตกัวเตมาลาประจำประเทศไทย เพื่อวัดตัวตัดชุดผ้าไหม ในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13