Loading...

“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด”

กิจกรรมภายใน | 20/06/2567 | Admin

...
“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง” และ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก