Loading...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กิจกรรมภายใน | 19/06/2567 | Admin

...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาตามระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการประเมินในปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วม ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์