Loading...

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

กิจกรรมภายใน | 07/09/2566 | Admin

...
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและคณะครู ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด