Loading...

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน ณ บริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน

กิจกรรมภายใน | 12/09/2566 | Admin

...
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน ณ บริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน ณ บริษัท ทีมพรีซิซั่น จำกัด มหาชน