Loading...

พิธีมอบดอกไม้ วันวานที่พากเพียรสู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของนายมานพ ตระกูลลักขณา

กิจกรรมภายใน | 13/09/2566 | Admin

...
พิธีมอบดอกไม้ วันวานที่พากเพียรสู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของนายมานพ ตระกูลลักขณา

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบดอกไม้ วันวานที่พากเพียรสู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของนายมานพ ตระกูลลักขณา มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูผู้ช่วย และนายภมร พลับพลาสี ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด