Loading...

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ

กิจกรรมภายใน | 22/10/2566 | Admin

...
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู Hand On โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) รุ่นที่ 5 ปี 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยมีนาย วณิชย์ อ่วมศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด