Loading...

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35

กิจกรรมภายใน | 04/11/2566 | Admin

...
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประชุมหารือ เกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด