Loading...

จัดการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 06/11/2566 | Admin

...
จัดการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประธานกรรมการ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนนิคตาก กรรมการ นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ และนางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ และนายอดิธร สังฆจันทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด