Loading...

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมภายใน | 08/11/2566 | Admin

...
พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวชมัยพร นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดตาก กล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก