Loading...

โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

กิจกรรมภายใน | 11/11/2566 12:00:00 AM | Admin

...
โครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายอดิธร สังฆจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด